ResponderSearchSubscriber()

Metoda zwraca subskrybentów o danym adresie e-mail Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderCopySubscriber()

Metoda kopiuje subskrybenta na listę Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderMoveSubscriber()

Metoda przenosi subskrybenta na listę Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderAddSubscriberFields()

Metoda dodaje lub edytuje istniejące pole niestandardowe do subskrybenta Jeśli pole już istnieje zostanie nadpisane nową wartością Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderDeleteSubscriber()

Metoda usuwa subskrybenta z listy Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderAddSubscriber()

Metoda dodaje subskrybenta na listę Metoda wymaga ręcznej aktywacji na koncie użytkownika. Aby aktywować napisz na info@getall.pl Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderGetSubscriberFields()

Metoda zwraca wszystkie pola niestandardowe danego subskrybenta Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderGetSubscriber()

Metoda zwraca subskrybentów z danej listy Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More

ResponderGetLists()

Metoda zwraca listy subskrybentów użytkownika Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More