AutomationAddSubscriber()

Metoda dodaje subskrybenta do tunelu Metoda wymaga ręcznej aktywacji na koncie użytkownika. Aby aktywować napisz na info@getall.pl Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More