SystemGetVersion()

Metoda pobiera aktualną wersję API Metodę można wykorzystać do sprawdzenia poprawności połączenia z API i weryfikacji klucza Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON

Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API

Read More