15 września 2015

– Uruchomienie API v1.0 i dodanie metod:

      ResponderAddSubscriber()
      ResponderAddSubscriberFields()
      ResponderCopySubscriber()
      ResponderDeleteSubscriber()
      ResponderGetLists()
      ResponderGetSubscriber()
      ResponderGetSubscriberFields()
      ResponderMoveSubscriber()
      ResponderSearchSubscriber()

      SystemGetVersion()

– Dodanie przykładów zapytań