Pamiętaj!
Nie udostępniaj nikomu swojego klucza

Zaloguj się na swoje konto w getall.pl, następnie przejdź do zakładki ustawienia.
Klucz API znajduje się w zakładce API.