Wrong API key Błędny klucz API
Access denied Brak dostępu do tej metody API
Wrong method name Błędna nazwa metody
Invalid arguments Błędne dane wejściowe
Subscriber already exists Subskrybent istnieje już na liście