Metoda dodaje subskrybenta na listę

Metoda wymaga ręcznej aktywacji na koncie użytkownika. Aby aktywować napisz na info@getall.pl

Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON


Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API