Metoda dodaje lub edytuje istniejące pole niestandardowe do subskrybenta

Jeśli pole już istnieje zostanie nadpisane nową wartością

Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON


Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API