Metoda pobiera aktualną wersję API

Metodę można wykorzystać do sprawdzenia poprawności połączenia z API i weryfikacji klucza

Wywołanie

Zwracane dane w formacie JSON


Przykład wywołania metody

Pobierz klasę PHP do API Opisy błędów Uzyskaj klucz do API